Service

10.00 am

Location

Online

सक्तिशाली प्राथाना
हामि ख्रीष्ट विश्वासीहरु सधै प्राथना गर्ने गर्दछौं तर कतिजना प्राथानको उत्तर नपाएर निरास हुनुभएको होला। प्राथना गर्न मन लाग्न छोडेको होला। प्राथानको उत्तर नै आउदैन के प्राथना गर्नु भन्ने सोचले तपाईको मनमा जन्म लिएको होला र सायद तपाईले प्राथना गर्न पनि छोड्नुभएको होला। प्रियहरु निरास हुनु समसियाको हल र समाधान हैन, तेसैले आउनुहोस परमेश्वरको वचन सुनौं र किन प्राथनाको उत्तर अईरहेको छैन बुझौं अनि तपाईको समसियाको हल र समाधान हुनेछ।