परमेश्वरलाई धन्यवाद र महिमा होस जसले आफ्ना एक मात्र पुत्र हाम्रो पापबाट हामिलाई उद्धार गर्न पठाउनु भयो र क्रुसमा मर्नुभयो गाढिनु भयो अनि तिनदिन पछि पुनर्जीवित भई स्वर्गमा उठाई लगिनु भयो तेस्पछी पेन्तिकोसको दिनबाट पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी सँग सधैं रहन पठाउनु भयो। परमेश्वरको अनुग्रह साँच्चै नै महान छ, यसकारण परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन हाम्रो साथमा अनलाईन मार्फत भएपनि सहभागी हुनुहोस। हामि तपाईलाई हाम्रो ७ जुनको सङ्गतिमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।

It is really a marvellous thing to know that we have redemption and forgiveness through Jesus Christ our Lord who has ascended to heaven and poured out His Spirit as a gift. Therefore, join our Sunday online service and give thanks to God.

You can also find our past online services on our YouTube channel.